(NDH) Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (mã DPM - HOSE) sẽ chuyển nhượng hết hơn 2,5 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP (mã PVC - HNX).

HĐQT của DPM đã quyết định chuyển nhượng 2.533.202 cổ phiếu PVC, thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn chứng khoán HNX.

Nếu chuyển nhượng thành công, DPM sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu PVC nào.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu DPM đóng cửa dao động trong biên độ 29.000 – 33.200 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 1.182.195 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 36,3 tỷ đồng/phiên.

Cũng trong thời gian trên, Trong một tháng qua, giá cổ phiếu PVC bình quân dao động trong biên độ 20.300 – 34.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 1.479.479 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 38,8 tỷ đồng/phiên.

Bình Minh - NDH