So với kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế 10 tháng vượt gần 80%.

Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí, mã DPM , cho biết, trong 10 tháng đầu năm, DPM ước đạt 7.344 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 2.824 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm, doanh thu vượt 5% (7.000 tỷ đồng) và lợi nhuận vượt gần 80% (1.570 tỷ đồng)

Tuy nhiên, năm 2011, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 1.570 tỷ đồng, giảm 351 tỷ đồng tương ứng giảm 18% so với mức thực hiện năm 2010.

Tổng công ty đã có kế hoạch chuẩn bị đủ phân bón và sẵn sàng cung cấp hàng ra thị trường với giá cả ổn định, giảm bớt nỗi lo thiếu phân bón trong vụ Đông Xuân tới.

Nguồn Vietstock