Năm 2017, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí Mỹ (HOSE: DMP) đặt mục tiêu tổng doanh thu 7.743 tỷ đồng, LNST 823 tỷ đồng

DPM dat ke hoach loi nhuan 2017 giam 29% - Anh 1

Năm 2017, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí Mỹ (HOSE: DMP) đặt mục tiêu tổng doanh thu 7.743 tỷ đồng, LNST 823 tỷ đồng, giảm lần lượt 2,29% và 28,5% so với thực hiện năm 2016.

Năm 2016, Đạm Phú Mỹ đạt 7.925 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế 1.152 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2015, EPS đạt 2.554đ/cp.

Được biết, DPM ban đầu đặt kế hoạch lãi ròng 1.228 tỷ đồng trong năm 2016 nhưng 30/12/2016 (trước ngày cuối của năm tài chính 2016) đã xin điều chỉnh giảm 13,4% chỉ tiêu tổng doanh thu, từ 9.105 tỷ đồng xuống còn 7.890 tỷ đồng. Đồng thời lợi nhuận sau thuế cũng điều chỉnh giảm 18%, xuống còn 1.140 tỷ đồng, nên cuối cùng công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch điều chỉnh 12 tỷ đồng lợi nhuận.

Như vậy so với doanh thu thực hiện năm 2016, mục tiêu lợi nhuận năm 2017 của Đạm Phú Mỹ đã giảm 29%.

Về chỉ tiêu sản lượng, năm 2017 Đạm Phú Mỹ dự kiến sẽ sản xuất được 990.000 tấn Đạm Phú Mỹ và 13.000 tấn UFC 85/Fomaldehyde. Đồng thời dự kiến tiêu thụ được 790.000 tấn Đạm Phú Mỹ và 311.000 tấn các loại phân bón khác cùng 11.000 tấn hóa chất.

Gần đây do sự đồn đoán về giá urea tăng nên giao dịch của cổ phiếu DPM trên thị trường khá sôi động, tuy nhiên nhà đầu tư cần lưu ý về hơn 11 triệu cổ phiếu esop cho cán bộ nhân viên phát hành ngày 26/2/2016.