Những chiếc cân mới được nhiều tiểu thương yêu cầu “độ” thành cân sai để móc túi người tiêu dùng tại lò "độ" cân gian ở Hà Nội.

Video: Đột nhập lò "độ" cân gian ở Hà Nội:

Theo Pháp luật TP HCM