Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên kế hoạch kinh doanh năm 2013 với lợi nhuận trước thuế 1,000 tỷ đồng, tăng 29% so với thực hiện năm 2012. Tỷ lệ nợ xấu 2013 khống chế dưới 3.5%.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng sẽ trình các chỉ tiêu huy động khách hàng tăng 31% so với cuối năm 2012 lên 72,000 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay cũng tăng 9% lên 55,200 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn khoảng dưới 30%, tương đương mức tối đa cho phép theo quy định tại Thông tư 15/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu năm 2013 khống chế dưới 3.5%.

Để thực hiện kế hoạch trên, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 DongABank đặt ra bao gồm xây dựng mô hình kinh doanh chiến lược mới, kiểm soát nợ xấu, nâng cao các nguồn thu phí, quản lý chi phí và làm giàu quan hệ đối tác chiến lược.

Được biết, tính đến cuối năm 2012, dư nợ cho vay khách hàng tại DongABank đạt 50,650 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng chiếm đến 3.95% với hơn 2,000 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn ở mức 658 tỷ đồng.

Trong năm 2012, lãi trước thuế của ngân hàng đạt 777 tỷ đồng, giảm 38% so với năm 2011 và tương đương 78% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận riêng của DongABank đạt gần 793 tỷ đồng, Công ty Kiều hối Đông Á lãi 25 tỷ đồng, Công ty Chứng khoán Đông Á và Công ty QLQ Đông Á lỗ lần lượt 33.6 tỷ và 7.5 tỷ đồng.

Đan Thanh (Vietstock)

Ffn