Không phải ai đồng tính cũng bị người đời nhìn bằng con mắt kì thị, dè bỉu. Vẫn có những teen đồng tính nhưng sống tốt, biết vươn lên trong cuộc sống và vượt qua mọi mặc cảm để cống hiến cho trường, cho lớp, hòa đồng với mọi người xung quanh.