TT - Dự án đường nam sông Hậu dự kiến đến cuối năm nay là thông xe kỹ thuật, nhưng chủ đầu tư cảnh báo có nguy cơ chậm tiến độ ở nhiều nơi.