TTO - Qua kiểm tra đột xuất tại một số địa phương trong tỉnh như: huyện Thanh Bình, huyện Cao Lãnh, huyện Hồng Ngự và TP Cao Lãnh, mới đây cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện 15 chiếc ghe ngang nhiên hoạt động bơm hút cát lậu vào ban ngày.