Trong hai ngày 30 và 31-3, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp về tình hình nông nghiệp, nông thôn và nông dân...