Theo Sở LĐTBXH, từ đầu năm tới nay toàn tỉnh có 20.000 LĐ tìm được việc làm; trong đó làm việc ngoài tỉnh chiếm đến 14.500 người. 6 tháng cuối năm, tỉnh phấn đấu tạo việc làm cho thêm 20.000 LĐ với các giải pháp chính: Tổ chức sàn giao dịch việc làm để tạo "cầu nối" giữa các DN trong - ngoài tỉnh với NLĐ, tăng cường đào tạo nghề gắn với thị trường..