Từ đầu năm đến nay, Đồng Nai đã đăng ký cấp mới, tăng vốn cho các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn trên 2,1 tỷ USD và cấp giấy chứng nhận 22 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn trên 7.000 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ…