Trong năm 2013, tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ dành khoảng 660 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Xử lý nước thải công nghiệp. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013, tỉnh tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu là thu gom và xử lý 95% chất thải sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại, 100% chất thải y tế, 72% chất thải nguy hại.
Trong năm 2013, Đồng Nai phấn đấu đạt mục tiêu: 100% Khu công nghiệp trên địa bàn có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường; trong đó, 100% Khu công nghiệp lấp đầy trên 50% diện tích cho thuê được đầu tư trạm quan trắc môi trường tự động; tỷ lệ che phủ rừng đạt 29,76%; tỷ lệ dân số thành thị được cấp nước sạch sinh hoạt đạt 98,6%; dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh đạt 93,8%.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, đến thời điểm này toàn tỉnh đã có 18/21 khu công nghiệp lấp đầy trên 50% diện tích được đầu tư lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động.
Ba khu công nghiệp chưa lắp đặt được trạm quan trắc môi trường tự động gồm khu công nghiệp Nhơn Trạch 2-Nhơn Phú, khu công nghiệp Xuân Lộc và khu công nghiệp Ông Kèo.
Trong đó, khu công nghiệp Xuân Lộc do chưa có đủ nước thải, còn khu công nghiệp Ông Kèo chưa có hệ thống xử lý nước thải.
Các trạm quan trắc tự động sẽ truyền dữ liệu thường xuyên về Sở Tài nguyên và môi trường. Như vậy, khu công nghiệp nào có nước thải xử lý chưa đạt quy chuẩn sẽ bị phát hiện kịp thời để có biện pháp xử lý.
Ông Lê Viết Hưng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết trên địa bàn tỉnh hiện có 19/26 khu công nghiệp đi vào hoạt động có đủ lượng nước thải để vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung.
Hàng tháng, Sở Tài nguyên và Môi trường đều tổ chức quan trắc nước thải tại 19 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đang vận hành.
Kết quả quan trắc tháng qua cho thấy 16/19 khu công nghiệp xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường. Ba khu công nghiệp vẫn còn một vài thông số xử lý nước thải chưa đạt tiêu chuẩn là khu công nghiệp Agtex (có thông số Amoni, Nitơ vượt quy chuẩn từ 1,8 - 2,7 lần); khu công nghiệp dệt may Nhơn Trạch (Asen vượt 1,4 lần) và khu công nghiệp Tam Phước (Clo vượt 1,4 lần).
Nguyên nhân là do các khu công nghiệp trên chưa quản lý chặt chẽ nước thải đầu vào, chưa đầu tư đầy đủ cho công trình xử lý nước thải tập trung và chưa đảm bảo tốt điều kiện vận hành hệ thống xử lý./.

Lê Hiền (TTXVN)