Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký quyết định ban hành chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

Mục tiêu của chương trình nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định pháp luật được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời để hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Chương trình được thực hiện trong toàn tỉnh, ưu tiên xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội. Vùng có nhiều trẻ em tham gia lao động.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Sở LĐ-TB&XH tỉnh này chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hiện trẻ em dưới 16 tuổi toàn tỉnh là khoảng 655.000 em, chiếm tỉ lệ 22,5% dân số. Trong đó, trẻ em nam là 334.000 em, chiếm tỉ lệ 52%, trẻ em nữ là 315.000 em, chiếm tỉ lệ 48%. Tỉ lệ trẻ em trong gia đình nghèo chiếm 4,5%. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 11.355 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị tổn thương. Trong đó có 3.170 trẻ em khuyết tật.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn 2011-2015, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra. Cụ thể 100% số trẻ em bị tàn tật, trẻ em mồ côi không nương tựa được hưởng trợ cấp thường xuyên. Tỉ lệ trẻ em khuyết tật được phục hồi chức năng vượt kế hoạch trên 20%. Trẻ em được cấp thẻ khám chữa bệnh đạt tỉ lệ 98%. Tỉ lệ trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí ngày càng cao.

Tuy nhiên, theo bà Hiệp, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những khó khăn hạn chế như hàng năm trẻ em bị tai nạn thương tích xảy ra còn nhiều khoảng 10.000 em. 97 em trường hợp trẻ em bị xâm hại, trong đó có 51 vụ giao cấu với trẻ em, 34 vụ hiếp dâm trẻ em. 145 người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Trên 600 trẻ em tham gia lao động sớm.