(PL)- Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê bình chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch vì không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của HTX Thanh Hòa (huyện Nhơn Trạch).