Cho rằng án xử sai, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu