Ông Nguyễn Đạt Tường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nhằm đạt mục tiêu giá trị tổng sản lượng, tổng doanh thu sản xuất công nghiệp và sửa chữa đầu máy toa xe tăng trên 10%, năm nay, ngành sẽ triển khai dự án đóng mới khoảng 50 toa xe khách và 300 toa xe hàng; lắp ráp chế tạo 20 đầu máy; trong đó, số toa xe hàng sẽ được thực hiện ngay trong quý I/2011.

Theo đó, Tổng Công ty sẽ thực hiện chuyên môn hóa trong hệ thống các cơ sở công nghiệp của đường sắt Việt Nam đối với việc đóng mới, lắp ráp và sửa chữa đầu máy toa xe. Ngành cũng sẽ tiếp tục tìm hướng mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm; tăng cường tìm kiếm thị trường, mở rộng thị phần ra ngoài ngành; thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm - đặc biệt là sản phẩm đầu máy toa xe, tăng cường áp dụng công nghệ tiên tiến vào chế tạo, đóng mới, sửa chữa phương tiện vận tải. Ngoài ra, tổng công ty kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư sửa chữa toa xe hàng và khai thác toa xe theo hình thức chuyên luồng, chuyên tuyến. Về vấn đề này, theo ông Tường, trong năm 2010, do Tổng Công ty đã tổ chức chạy tàu hàng chuyên tuyến - chuyên luồng ổn định, thực hiện xã hội hóa trong đầu tư toa xe nên đã ngăn được đà suy giảm trong kinh doanh vận tải hàng hóa của ngành; trong đó chỉ tiêu tấn/km tăng 8% và doanh thu hàng hóa tăng 10% so với năm trước