Là xã nghèo của tỉnh Gia Lai, từ khi nhận được nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ thật sự là luồng gió mát đối với bà con nghèo ở An Khê, giúp họ thực hiện được ước mơ lo cho con cái ăn học và trưởng thành. Chỉ trong 3 năm, gần 3000 học sinh, sinh viên nghèo được vay "vốn ưu đãi" tổng cộng 40 tỷ đồng.

Năm 2011 này, niềm vui của người nghèo như được nâng lên do hạn mức cho vay được Chính phủ điều chỉnh nâng từ 860.000đồng/tháng lên 900.000đồng/tháng, một năm mỗi học sinh, sinh viên nghèo được vay tổng cộng 9 triệu đồng. Đây là một khoản tiền không nhỏ giúp các gia đình nghèo trang trải học phí cũng như các khoản chi tiêu khác trong cả năm học, góp phần tạo sự bình đẳng về học tập trong xã hội. Ngoài các nhóm đối tượng học sinh sinh viên thuộc diện: nghèo, cận nghèo và mồ côi cha mẹ được vay bình thường, năm học này đối tượng cho vay tiếp tục được mở rộng với thành phần bộ đội phục viên tiếp tục đi học và lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Ngoài ra, đối với những gia đình gặp khó khăn về tài chính đột xuất thì sẽ vẫn tiếp tục được vay vào những năm tiếp theo nếu như qua rà soát vẫn còn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. An Khê là một thị xã nhỏ nằm ở phía Đông tỉnh Gia Lai, nền kinh tế truyền thống chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tuy vậy, với truyền thống hiếu học, chịu thương chịu khó, hàng năm ở địa phương này vẫn có nhiều học sinh trúng tuyển và theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong cả nước khá lớn. Song, cũng có một thực tế là phần lớn học sinh, sinh viên (HSSV) "hiếu học" trên địa bàn thị xã đều là con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong bối cảnh ấy, thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH, UBND thị xã An Khê đã chỉ đạo các tổ chức chính chị trên địa bàn nhanh chóng phổ biến tuyên truyền chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường nhanh chóng rà soát, nắm bắt các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có con em đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo dạy nghề thuộc đối tượng được vay vốn có nhu cầu vay vốn để xây dựng kế hoạch để phòng giao dịch NHCSXH thị xã cho vay đúng đối tượng, đảm bảo quyền lợi thụ nhưởng chính sách của nhân dân. Chương trình tín dụng ưu đãi cho học sinh sinh viên đã tạo được sức mạnh tinh thần to lớn trong cộng đồng dân cư ở An Khê nói riêng, cả nước nói chung, thực sự là người bạn đồng hành, điểm tựa vững chắc của những học trò nghèo trên con đường chinh phục tri thức./.