Các ngân hàng trong Hiệp hội thẻ Việt Nam vừa thống nhất sẽ đồng loạt thu phí giao dịch ATM trên toàn quốc từ 1-7 đối với các giao dịch rút tiền mặt và chuyển khoản.