Đến thời điểm này, tất cả các NHTM đều đã điều chỉnh lãi suất huy động VND so với biểu áp dụng trong tháng 6, hoặc triển khai các chương trình thương mại, thiết kế sản phẩm mới để cạnh tranh thu hút vốn. Khi dư địa để tăng lãi suất bị thu hẹp, thị trường xuất hiện một số hình thức cạnh tranh mới.

Mới đây nhất, ngày 24/7, NH Phát triển Nhà TP.HCM HDBank điều chỉnh tăng lãi suất huy động VND lên mức cao nhất thị trường với 10,2%/năm cho kỳ hạn 36 tháng. Cũng trong ngày 24/7, NHTM cổ phần Sài Gòn (SCB) cũng điều chỉnh lãi suất. Trong đó, đối với sản phẩm “Lãi suất tự động điều chỉnh tăng”, lãi suất các kỳ hạn từ 13-24 tháng đã lên đến 10%/năm. Trước HDBank và SCB, thì NH Phương Đông OCB cũng đẩy lãi suất huy động vượt mốc 10%/năm. NHNN cho biết, tuần qua, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND ở hầu hết các kỳ hạn đều có xu hướng tăng so với tuần trước; trong đó lãi suất bình quân kỳ hạn 6 tháng có mức tăng mạnh nhất (1,65%/năm); lãi suất bình quân qua đêm là 5,95%/năm, tăng 0,3%/năm so với tuần trước; lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động trong khoảng từ 6,7%/năm đến trên 8,65%/năm.