ND- Sau đúng 5 năm, hôm nay tôi mới có dịp trở lại xã Đồng Lạc, một xã thuộc huyện Yên Lập (Phú Thọ) nằm trong diện Chương trình "135".