(VOV) - Sáng 27/9, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn về việc đóng góp ý kiến cho Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi).

Tại cuộc họp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đóng góp nhiều nội dung vào những vấn đề trọng tâm của dự án Luật. Đó là về quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có tài nguyên khoáng sản được khai thác; về chiến lược khoáng sản; về bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước, cơ sở hạ tầng trong hoạt động khoáng sản. Trong đó, các ý kiến đều thống nhất rằng, khoáng sản là tài nguyên quốc gia, vì vậy cần phải có quy định phân cấp quản lý chặt chẽ tránh để xảy ra tình trạng cấp phép tràn lan, không theo quy hoạch. Bên cạnh đó, đề xuất của các đại biểu cần phải xem xét tính khả thi như các quy định về quy hoạch khoáng sản, khu vực khoáng sản, định giá khoáng sản, đấu giá quyền thăm dò khai thác khoáng sản… Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị đưa vào dự thảo chính sách hỗ trợ di dời, giải quyết công ăn, việc làm cho nhân dân trong vùng phát hiện có khoáng sản; quy định cụ thể điều kiện bảo vệ môi trường ở những mỏ khoáng sản tại đầu nguồn, sông, biển để tránh tác động xấu đến môi trường và đời sống xã hội trong quá trình khai thác./. PV