Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) cho biết, sau hơn 1 năm thi công, Trạm biến áp (TBA) 220 kV Ngũ Hành Sơn và đường dây 220 kV Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn đã đóng điện và đưa vào vận hành.

Dong dien tram bien ap 220 kV Ngu Hanh Son va duong day dau noi - Anh 1

Kiểm tra nghiệm thu

Dự án TBA 220kV Ngũ Hành Sơn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác an toàn vận hành và an toàn thi công trong điều kiện TBA 220/110kV Ngũ Hành Sơn vừa vận hành, vừa thi công mở rộng, xây dựng mới; đường dây 220kV Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn phải thực hiện nhiều giai đoạn, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Mặc dù vậy, PTC2 đã tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương để thao gỡ mọi khó khăn.

Dự án TBA 220kV Ngũ Hành Sơn và đường dây 220kV Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn đưa vào vận hành sẽ tăng cường cấp điện cho các trạm biến áp 110 kV Bắc Mỹ An, An Đồn, Liên Trì (Đà nẵng) và Điện Nam - Điện Ngọc, Hội An (Quảng Nam)… nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và chất lượng cho TP Đà Nẵng.

Dong dien tram bien ap 220 kV Ngu Hanh Son va duong day dau noi - Anh 2

Dự án này nằm trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia tại các quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 22-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 và Quyết định số 4778/QĐ-BCT ngày 21/8/2012 của Bộ Công thương về phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020.

Với mục tiêu tăng cường công suất trên 500 MW và khép vòng lưới điện 110 kV cho khu vực Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), Hội An, Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam). Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đầu tư gần 343 tỷ đồng và giao PTC2 quản lý dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp 220 kV Ngũ Hành Sơn và đường dây 220 kV Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn.

Thanh Mai