KTĐT - Tối 28/8, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đóng điện Công trình Đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây giai đoạn 1 (vận hành ở điện áp 220kV cấp điện vận hành thử nghiệm Tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2).

Dự án có tổng mức đầu tư trên 2.988 tỷ đồng nhằm kết nối với Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân (tỉnh Bình Thuận) với hệ thống điện Quốc gia. Trước mắt, truyền tải điện năng của Nhà máy điện Vĩnh Tân 2 thuộc Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân vào hệ thống điện nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải khu vực miền Nam...