Đúng 21h10 tối nay, 22/2/2009, dòng sản phẩm dầu khí mang thương hiệu "made in Vietnam" đã chính thức được đưa ra thị trường, sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành, cấp dòng sản phẩm đầu tiên vào téc xe bồn.