Ngoài số người thiệt mạng như trên, hiện tại Trung Quốc vẫn còn gần 20.000 người mất tích, hơn 360.000 người bị thương.