Phòng chụp X-quang này nằm trong một nhà để xe cũ kỹ tại khuôn viên của Trung tâm y tế dự phòng TP Hà Nội. Chủ phòng chụp không xuất trình được giấy phép kinh doanh.