Ngày 12/4/2008 vừa qua được xem là cột mốc quan trọng đối với 13 tỉnh thành trong vùng ĐBSCL khi lãnh đạo 13 tỉnh, thành trong khu vực cùng với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế và báo Đối ngoại Vietnam Economic News đã đặt bút ký vào bảng quy chế Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL (MDEC) với tinh thần nhất trí, đồng thuận, liên kết cao nhất để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.