SanOTC- Các quốc gia Đông Á đã biểu hiện nỗ lực chung tay chống khủng hoảng kinh tế toàn cầu bằng cách xây dựng một quỹ hoán đổi ngoại tệ đa phương lên đến 120 tỷ USD. Đây là một biện pháp nhằm bảo vệ đồng nội tệ của mỗi quốc gia.