Sau tranh luận tổng thống lần 2, ứng cử viên đảng Dân chủ bà Hillary Clinton đã phát biểu rằng đối thủ của bà, ông Donald Trump, “không phù hợp để trở thành tổng thống và tổng tư lệnh”.