(CATP) Chương trình phát sóng định kỳ vào lúc 18 giờ 50 phút các ngày thứ ba, năm, bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Trước tình hình cháy và sự thiếu an toàn phòng cháy tại các khu công nghiệp,