QĐND - Mục Tâm tình chiến sĩ, trang “Ý kiến chiến sĩ” Báo Quân đội nhân dân số 18220 ra ngày 2-1-2012 có bài: "Chúng tôi có được hưởng phụ cấp đặc thù?", phản ánh ý kiến của một số đồng chí quân nhân chuyên nghiệp thuộc Đại đội 26 sửa chữa, Sư đoàn 330, Quân khu 9 thắc mắc về đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù quân sự. Mới đây, Báo Quân đội nhân dân nhận được Công văn số 152/BCH-CT do đồng chí Đại tá Đoàn Thanh Xuân, Chính ủy Sư đoàn 330 ký trả lời với nội dung như sau:

QĐND - Mục Tâm tình chiến sĩ, trang “Ý kiến chiến sĩ” Báo Quân đội nhân dân số 18220 ra ngày 2-1-2012 có bài: "Chúng tôi có được hưởng phụ cấp đặc thù?", phản ánh ý kiến của một số đồng chí quân nhân chuyên nghiệp thuộc Đại đội 26 sửa chữa, Sư đoàn 330, Quân khu 9 thắc mắc về đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù quân sự. Mới đây, Báo Quân đội nhân dân nhận được Công văn số 152/BCH-CT do đồng chí Đại tá Đoàn Thanh Xuân, Chính ủy Sư đoàn 330 ký trả lời với nội dung như sau:

Căn cứ Quyết định số 15/2009/QĐ-TTg ngày 21-1-2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù quân sự đối với một số đối tượng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Thông tư liên tịch Bộ Quốc phòng - Nội vụ - Tài chính, Hướng dẫn thực hiện số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BTC và các Thông báo số 122/CS-NC ngày 10-2-2010, số 481/CS-NC ngày 10-9-2010 của Cục Chính sách về kết quả thẩm định chức danh được hưởng đối với cán bộ, chiến sĩ công tác tại các đơn vị trong Quân khu 9, những đồng chí là thợ sửa chữa ô tô, thợ cơ khí, y tá thuộc Đại đội 26 sửa chữa của Sư đoàn 330 không thuộc diện được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù quân sự, nên các đồng chí này không được hưởng là hoàn toàn đúng quy định. Đơn vị đã quán triệt, tổ chức thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù quân sự đầy đủ, đúng đối tượng theo quy định cho cán bộ, chiến sĩ thuộc diện được hưởng trong đơn vị. Các đồng chí trên nhầm lẫn giữa việc làm nhiệm vụ canh gác bảo đảm an toàn khu vực đóng quân của đơn vị với nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ được biên chế canh gác của Đại đội 29 Kho Kỹ thuật thuộc diện được hưởng phụ cấp đặc thù quân sự.

Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 330 xin chân thành cảm ơn Báo Quân đội nhân dân đã kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cán bộ, chiến sĩ để đơn vị rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn công tác bảo đảm trong thời gian tới .

QĐND