ND- Tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa tổ chức đón nhận các phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước tặng thưởng. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự và trao tặng các phần thưởng.