(HNM) - Ngày 15-10, Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đoàn CATP Hà Nội lần thứ XXII (2007-2012) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên CATP trong 2 năm gần đây có nhiều đột phá, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng của toàn đơn vị. Nhiều cuộc vận động, phong trào và chương trình hoạt động của Đoàn được đổi mới cả nội dung, hình thức, bám sát nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thông qua đó đã khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tạo động lực thúc đẩy và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, liên tục được Thành đoàn Hà Nội, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP biểu dương, khen thưởng.