Mẫu giấy phép xây dựng hiện hành còn lẫn lộn các quy định bắt buộc chấp hành với các quy định chỉ khuyến khích thực hiện.