Đăng ký chỉ tiêu 7 HCV, bắn súng là môn đứng đầu danh sách "vàng"  của đoàn TTVN. Trưởng bộ môn bắn súng Nguyễn Đức Uýnh nửa đùa, nửa thật: "Chỉ có bắn súng là "dại dột" đăng ký kịch cầu HCV, bây giờ thì chúng tôi đang lo đây".