Một khách hàng hỏi thợ cắt tóc đang say xỉn: - Anh không định cắt cổ tôi đấy chứ?! - Làm sao tôi có thể cắt cổ ông được?! Thậm chí đến mặt ông tôi còn chẳng nhìn thấy nữa là…