Ngày 4.8.2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM phối hợp cùng Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tổ chức Diễn đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em năm 2017.