Tới thăm xã Năng Khả (Nà Hang, Tuyên Quang) những ngày áp Tết, thấy đời sống người dân nơi đây đã có nhiều đổi khác sau 5 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới.

Doi thay o Nang Kha - Anh 1

Bê tông hóa hệ thống giao thông tại xã Năng Khả, huyện Nà Hang, Tuyên Quang.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Năng Khả, trước năm 2010, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất của địa phương như hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng còn yếu kém, nhiều công trình đã được đầu tư xây dựng nhưng vẫn dang dở, chưa đồng bộ cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống lao động, sinh hoạt của bà con nhân dân.

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn thể cộng đồng, do vậy, cấp ủy đảng cùng với chính quyền, các tổ chức xã hội của xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới là làm cho chính mình, qua đó, đã tạo sự đồng thuận, thông suốt.

5 năm qua, xã Năng Khả đã huy động được gần 92 tỷ đồng đầu tư vào xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, xã đã hoàn thành nhựa hóa, bê tông hóa được 35,9/35,9 km đường trục xã liên xã; 26,5 km đường trục thôn; 2,6 km đường ngõ, xóm và 2,7 km đường trục chính nội đồng. Xây mới, nâng cấp 8 công trình thủy lợi và kiên cố hóa trên 20 km kênh mương phục vụ sản xuất.

Đến nay, hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng đủ nước tưới tiêu cho 100% diện tích lúa 2 vụ, trên 66% hệ thống kênh mương nội đồng đã được cứng hóa, 16/16 thôn bản có nhà văn hóa; các đơn vị, trường học được xây dựng theo quy hoạch, đảm bảo diện tích khuôn viên, đầu tư đủ phòng học, đã có 2 trường đạt trường chuẩn quốc gia. Xã Năng Khả đã có trên 1.000 hộ đạt tiêu chí về nhà ở dân cư, chiếm trên 80% số hộ gia đình trong toàn xã, tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân là 12,7%/năm. Đến nay xã Năng Khả chỉ còn 8,53% hộ nghèo, gần 95% lao động địa phương có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân đầu người đạt 18,5 triệu đồng/người/năm...

Tính đến hết tháng 11/2015, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

N.Việt