Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 vừa đổi tên thành trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM theo quyết định số 1148/QĐ – LĐTBXH.

Việc thay đổi tên này khẳng định vai trò và vị trí của trường trong đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng ở TP.HCM và khu vực phía Nam.

Doi ten truong Cao dang Xay dung so 2 - Anh 1

Với tên gọi mới Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM đang trở thành điểm đào tạo uy tín cho ngành xây dựng.

Trường đã trải qua 40 năm thành lập, nhiều thế hệ sinh viên trưởng thành từ môi trường này. Các lĩnh vực đào tạo ngày càng gắn với thực tiễn của ngành xây dựng như: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, quản lý xây dựng, công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, công nghệ kỹ thuật kiến trúc, công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước, công nghệ kỹ thuật giao thông, quản lý tòa nhà, kinh doanh bất động sản, quản lý khu đô thị… Bên cạnh đó đây còn là ngôi trường đầu tiên trong cả nước đào tạo kỹ sư xây dựng đưa sang làm việc tại Nhật Bản.

Bùi Hiền