LĐLĐ TP HCM đã có buổi làm việc cùng Công đoàn (CĐ) khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường vào chiều 27-8. Tại buổi làm việc, CĐ khối cho biết thu nhập của người lao động (NLĐ) trong khối chưa đồng đều, bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng ở khối doanh nghiệp và 5,2 triệu đồng/người/tháng ở khối hành chính sự nghiệp. Tuy nhiên, ở một số nơi thu nhập của NLĐ quá thấp; cá biệt có đơn vị, NLĐ chỉ được tạm ứng 2,5 triệu đồng/tháng. Nhiều hoạt động do LĐLĐ TP đề ra, CĐ khối không triển khai thực hiện được...

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM hứa xem xét, đề ra nhiều hoạt động phù hợp hơn. LĐLĐ TP cũng yêu cầu CĐ khối vận động CNVC-LĐ học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.