Hanoinet - Bạn nên gọi điện hay gửi email cho nhà tuyển dụng để xác nhận vị trí mà bạn vừa ứng tuyển. Theo một khảo sát gần đây, đến 86% nhà tuyển dụng cho rằng điều đó thể hiện sự nhiệt tình của ứng viên đối với vị trí ứng tuyển.