(VietNamNet) - Đường lên huyện miền núi Tây Trà vừa thông; hàng cứu trợ bằng đường bộ đã đến được với dân nhưng giao thông về nhiều xã vẫn bị chia cắt. Nhiều người phải mất 2 ngày vượt qua 10km đường đèo để gùi hàng cứu trợ về chống đói.