Ngày 28/12, Bộ GD & ĐT đã tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết T.W 8, khóa XI và tổng kết năm học 2012- 2013 các trường ĐH, CĐ. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cùng lãnh đạo Bộ GD&ĐT và lãnh đạo các trường ĐH, CĐ trong cả nước.

Tại hội nghị, một số vấn đề lớn liên quan đến tuyển sinh, tự chủ tuyển sinh cũng đã được Bộ GD&ĐT quyết định. Bộ sẽ bổ sung các điều, khoản làm cơ sở pháp lý để các trường ĐH, CĐ thực hiện tự chủ tuyển sinh. Sửa đổi, bổ sung một số chính sách ưu tiên, nhằm đảm bảo sự công bằng về cơ hội học tập cho người học, giữa các vùng miền, dân tộc và chính sách ưu đãi của nhà nước.

Bộ sẽ giao cho các trường tổ chức tuyển sinh riêng theo các quy tắc như: từng trường có đề án phải đáp ứng được yêu cầu, nội dung, điều kiện do Bộ quy định; Bộ sẽ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Bộ cũng đã công bố đợt thi đại học, theo đó năm 2014 vẫn tổ chức “3 chung” với 3 đợt như các năm trước.

Tại hội nghị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục không phải là xóa hết đi làm lại, nhưng có những cái không còn phù hợp với yêu cầu phát triển mới cần được mạnh dạn thay đổi.

Theo Phó Thủ tướng, giáo dục liên quan đến tất cả mọi người, do đó đổi mới cần được làm bình tĩnh, trí tuệ và quyết liệt. Giáo dục đại học mang lại nhiều kỳ vọng nhất nên cần phải đi trước một bước.

Phó Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra, hiện nay nhân lực chưa được đào tạo chiếm gần 50%, số người đào tạo ĐH, CĐ cũng còn thấp, khoảng 30% sinh viên ra trường chưa xin được việc làm, cho thấy nguồn nhân lực đang có vấn đề.

Phó Thủ tướng chỉ đạo: Cùng với thi cử, Bộ GD&ĐT phải đột phá đổi mới quản lý giáo dục và trước hết đổi mới ngay từ Bộ GD&ĐT. Đề nghị các nhà trường và toàn xã hội ủng hộ để Bộ GD&ĐT đổi mới đúng nghĩa là cơ quan quản lý Nhà nước. Phó Thủ tướng mong làm sao nhiều sinh viên khi tốt nghiệp đại học thực sự được trang bị đầy đủ hành trang cần thiết để hội nhập được vào thị trường lao động. “Đổi mới nhưng không thể để sinh viên bị thiệt thòi vì sự đổi mới của chúng ta”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh