Sáng 26-8, tại TP Nam Định (tỉnh Nam Định), Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm (1994-2014) thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về "Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới" (gọi tắt là Chỉ thị số 11). Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Sáng 26-8, tại TP Nam Định (tỉnh Nam Định), Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm (1994-2014) thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về "Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới" (gọi tắt là Chỉ thị số 11). Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Phạm Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở T.Ư; đại diện Ban Chỉ đạo "Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ" của 63 tỉnh, thành phố; đại diện 175 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 11.

Theo số liệu báo cáo, cả nước hiện có hơn 700 loại mô hình, tổ chức quần chúng làm công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trong đó có hơn 100 mô hình đã và đang phát huy có hiệu quả trong vùng đồng bào các tôn giáo như: Giáo xứ, họ đạo "ba không", "ba an toàn về ANTT"... Thông qua thực hiện các mô hình, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có liên quan đến ANTT, trong đó có từ 60% đến 70% tin có giá trị, giúp các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời nhiều vụ việc tại địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, lực lượng công an, quần chúng nhân dân trong quá trình tổ chức, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11.

Những kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã đạt được trong 20 năm qua đã khẳng định chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo, chúng ta cần tập trung một số công tác trọng tâm: Tiếp tục quán triệt những quan điểm đổi mới của Đảng về công tác tôn giáo, pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo để thống nhất nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị đối với công tác này. Đổi mới nội dung và hình thức phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là ở các địa bàn chiến lược, vùng đồng bào các tôn giáo. Cần gắn phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua yêu nước.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Bằng khen tặng 45 tập thể và 28 cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa.

PV