(VietNamNet) - Việc đổi mới giáo dục ĐH không phải xuất phát từ bản thân ngành giáo dục mà phải bắt đầu từ bên ngoài, từ thực tiễn.