(VOV) - 10 tỉnh, thành tham gia Hội thảo về Đổi mới công tác xây dựng, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

“Chìa khóa vàng” để thị trường lao động đi đúng hướng Hội thảo kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001-2010

Ngày 2/11, tại tỉnh Ninh Thuận, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận khai mạc Hội thảo “Đổi mới công tác xây dựng, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: Bài học, Thách thức và Cơ hội”. Tham dự hội thảo có đại diện của 10 tỉnh thành phố trong cả nước tham gia thực hiện các dự án đổi mới công tác lập kế hoạch, nâng cao năng lực kiểm toán xã hội, đại diện UNICEF tại Việt Nam….

Trên cơ sở thực tiễn của 10 tỉnh, thành phố tham gia dự án đổi mới công tác xây dựng và giám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Quốc gia Việt Nam – UNICEF giai đoạn 2006 – 2010 (như Điện Biên, Quảng Nam, Ninh Thuận, An Giang, Trà Vinh), Hội thảo tập trung vào việc đánh giá kết quả hợp tác thực hiện dự án. Kết quả được đánh giá trên cơ sở hoạt động giữa UNICEF, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vai trò các tỉnh, thành phố, các huyện, xã; các tổ chức tư vấn đã tham gia hỗ trợ tài chính, hỗ trợ kỹ thuật trong việc triển khai 2 Dự án.

Hai dự án được đánh giá do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp quản lý là: Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương và Nâng cao năng lực kiểm toán xã hội thời gian vừa qua.

Sau đánh giá sẽ rút ra các bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất giải pháp thiết thực nhằm phát huy tốt vai trò tư vấn, tham mưu giúp Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo các địa phương giải quyết triệt để trong thời gian ngắn sắp tới những thử thức và khó khăn đang gặp phải nói chung.

Hội thảo tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quá trình đổi mới công tác kế hoạch hóa, đánh giá năng lực cấp địa phương trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và nâng cao năng lực kiểm toán xã hội. Thông qua Hội thảo sẽ kiến nghị cấp Trung ương hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật, tài chính thực hiện dự án, qua đó góp phần quan trọng thực hiện tốt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2011-2015 cũng như Kế hoạch chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc giai đoạn 2012-2016.

Hội nghị làm việc đến hết ngày 3/11./.