Lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết: Từ nay đến cuối năm, Cục chỉ tập trung đổi giấy phép cho doanh nghiệp đang hoạt động. Việc cấp phép mới (nếu có) sẽ được tiến hành trong năm sau.