TT - "Tìm ra kho tàng bị chôn giấu - Trao đổi hàng hóa với nhau không cần tiền mặt - Dọn trống nhà kho của bạn - Tái sinh các món lặt vặt - Cứu quả đất". Câu quảng cáo gồm năm điều lý tưởng này được đưa ra trang trọng ở bề mặt trang web www.youswop.com, địa chỉ mạng đang "hot" trong giới trẻ Singapore.