[Kênh14] - Có XX nào đang ngủ nửa đêm lại phải vội vàng choàng tỉnh dậy mà khổ sở đối phó với cơn co cơ đau cứng đến thắt chân như mình không?