Đội đặc nhiệm Vympel được Ủy ban An ninh Nhà nước (KGB) Liên Xô thành lập với nhiệm vụ ban đầu là tiến hành các hoạt động tình báo - biệt kích ở ngoài biên giới, nhằm bảo vệ từ xa cho an ninh quốc gia.